Aquarellen van Hans Almekinders in een kalender. Er zijn ook kalenders te verkrijgen van Hilversum, Naarden Vesting, Apeldoorn, Corsica en Venetië. In elke kalender komen 13 aquarellen voor.